Opleiding Visueel Inspecteur Wegen | Theorie-examen

 • Productgroep: Examen
 • Thema: Inspecties en metingen

Bent u Visueel Inspecteur Wegen (VIW) of wilt u aan de slag als Visueel Inspecteur Wegen? En beschikt u over de kennis van de CROW-systematiek voor visuele weginspectie? Behaal dan het erkende Certificaat Visueel Inspecteur Wegen (VIW). Hiermee heeft u een streepje voor bij opdrachtgevers. Wanneer u het theorie-examen met goed gevolg afsluit, krijgt u toegang tot het praktijkexamen waarmee u het erkende Diploma Visueel Inspecteur Wegen (VIW) kunt behalen.

 
€ 490,00
excl. 21% btw
 • Waarvoor is het theorie-examen?
  Dit examen is om te toetsen of u beschikt over de theoretische kennis die nodig is voor het behalen van het CROW Diploma Visueel Inspecteur Wegen.

  Slaagt u voor zowel het theorie-examen als het praktijkexamen, dan heeft u recht op het CROW Diploma Visueel Inspecteur Wegen en mag u zich CROW-gediplomeerd inspecteur noemen.

  Het theorie-examen is gebaseerd op de eindtermen en toetstermen Visueel Inspecteur Wegen, zoals die door de sector zijn vastgesteld onder begeleiding van CROW. U kunt die Eind- en toetstermen theorie-examen VIW downloaden, zodat u op voorhand kunt inschatten of u over voldoende kennis beschikt om het theorie-examen te halen.

  Heeft u nog onvoldoende kennis en ervaring om theorie- en praktijkexamen te doen, of wilt u uw kans op het halen van die examens vergroten? Volg dan eerst de Opleiding Visueel Inspecteur Wegen zonder examens.
 • Duur theorie-examen: 2 uur
  Vorm: schriftelijke examen op basis van meerkeuzevragen + open vragen/berekeningen.
  Prijs is inclusief koffie, thee, theorie-examen en bewijs van deelname (mits geslaagd)
  Eind- en toetstermen theorie-examen VIW
   
  U ontvangt de uitslag binnen twee weken na het examen. Bent u geslaagd, dan krijgt u een bewijs van deelname toegestuurd (met daarop de vermelding ‘geslaagd’). Voor het behalen van het bewijs van deelname is een minimale score van 6,5 voor beide onderdelen (meerkeuzen en openvragen/berekeningen) benodigd.

  Tijdspad:
  • Na inschrijving ontvangt u hiervan een bevestiging.
  • Facturatie vindt plaats in de week voorafgaand aan de opleiding.
  • Annuleren kan kosteloos tot maximaal twee weken voorafgaand aan de eerste cursusdag.
  • Zie voor het complete overzicht: Algemene leveringsvoorwaarden CROW.
   
  Meer informatie nodig? Neem contact op met onze cursusadministratie.
   
  Gerelateerde cursussen
  Opleiding Visueel Inspecteur Wegen | Praktijkexamen (proeve van bekwaamheid)
  Opleiding Visueel Inspecteur Wegen | Theorie zonder examen
  Basiscursus Wegbeheersystematiek
   

Ons werk gaat (on)gewoon door
Achter de schermen zijn we druk bezig om onze cursussen, trainingen, bijeenkomsten en evenementen naar een online omgeving te brengen, zodat jij jezelf kan blijven ontwikkelen. Daarnaast kun je natuurlijk gebruik maken van de online Kennisbank.

We hebben een speciale nieuwspagina gemaakt om jou op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen. 
 
Scroll naar boven