VISI software

Om VISI efficiënt toe te passen, heeft u software nodig. CROW toetst VISI compatibele software op VISI functionaliteit en betrouwbare uitwisseling van VISI berichten. Goedgekeurde software krijgt het VISI Keurmerk. Een bewijs dat de applicatie voldoet aan de interoperabiliteit- en compatibiliteitseisen van VISI.

Toets

CROW laat het softwareproduct na de aanvraag toetsen door een onafhankelijke deskundige (TNO Bouw en Ondergrond). De VISI Leidraad vormt daarvoor de basis. Belangrijke onderdelen van de toets zijn:

  • de juiste uitwisseling van berichten volgens de VISI protocollen
  • de veiligheid van het berichtenverkeer
  • archivering volgens de archiefwet van publieke opdrachtgevers 

VISI Keurmerk en VISI Certificaat

Als de toets met goed gevolg is doorlopen, krijgt het softwareproduct het VISI Keurmerk. De leverancier krijgt van CROW dan ook een VISI Certificaat. Daarmee kan hij aantonen dat het betreffende softwareproduct VISI compatibel is. Dit wordt vastgelegd in de VISI Keurmerkovereenkomst.

Leveranciers

Leveranciers met VISI-keurmerk zijn:

Geen garantie

Het VISI-Keurmerk is geen garantie. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan het feit dat een VISI-Keurmerk of VISI Certificaat is toegekend.

Keurmerk aanvragen

Met onderstaand formulier kunt u het VISI Keurmerk aanvragen bij CROW. Vul uw gegevens in het druk op 'SUMBIT' om het formulier te verzenden. In het formulier geeft u aan akkoord te gaan met de verklaring.

Raadpleeg voor het akkoord gaan met de verklaring eerst de volgende documenten:

Formulier keurmerk aanvragen

Scroll naar boven