De ontwikkeling van een duurzaam leefmilieu is een uitdagend vraagstuk. Er zijn regionale problemen (luchtkwaliteit, geluid en bereikbaarheid) en mondiale problemen (klimaat en energie). CROW helpt de sector bij het praktisch toepassen van kennis bij vraagstukken, via het aanbieden van diverse producten en diensten.

GWW-opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben hoge ambities om duurzaam asfalt (CO2 arm/vrij en compleet circulair) toe te passen. Om duurzaam asfalt op verantwoorde wijze te kunnen inkopen en toepassen is het essentieel om op uniforme wijze aan te tonen welke milieueffecten (CO2 reductie en hergebruik van materialen) met de innovaties van marktpartijen behaald worden. Hiervoor is het nodig om de bestaande generieke rekenregels voor het bepalen van milieukostenindicator (MKI) voor de GWW voor asfalt producten nader te specificeren in Product Category Rules (PCR). Het betreft de ontwikkeling van rekenregels voor de zowel standaard als innovatieve duurzame mengsels en werkwijzen.

Om te komen tot in de sector breed gedragen rekenregels, kan de asfaltsector van 30 april tot en met 31 mei 2020 (22.00 uur) commentaar leveren op de Product Category Rules, versie 0.6.

Daar staat je dan, vol ambitie. Jouw opdracht: maak een ambitieus en praktisch mobiliteitsplan voor je regio. Werk samen met alle betrokken lokale en regionale partijen, speel in op bestaande initiatieven in de regio en houd rekening met de ontwikkelrichtingen uit het klimaatbeleid.

CROW organiseert voor het eerst de training 'Sturing geven aan regionale mobiliteitstransitie'. In deze driedaagse training dagen we je uit om vanuit een vernieuwend perspectief te kijken naar ontwerp en uitvoering van jouw regionale mobiliteitsplan. 
 
CROW volgt vanuit het KpVV-Meerjarenprogramma de ontwikkelingen over olieprijzen en stimuleert het nadenken over scenario’s.

Blogs

Bekijk hier alle kennis- en beleidsdocumenten van CROW-KpVV en derden op het gebied van Milieu.

Nieuws


  • Utrecht krijgt eerste drijvend zonnepanelenveld
    De Haarrijnseplas krijgt drijvende zonnevelden die 1400 huishoudens aan duurzame energie gaan helpen.
  • Ringonderzoek geluidsmetingen van start
    Het CROW Platform Wegmetingen organiseert op jaarlijkse en tweejaarlijkse basis ringonderzoeken van diverse meetapparatuur voor het bepalen...
  • CROW start ringonderzoek RAW proef 62
    In proef 62 van de Standaard RAW Bepalingen is beschreven op welke wijze het typeonderzoek van asfalt moet plaatsvinden. Een onderdeel van dit...
Toon alles

Social

Verkeerskundig Netwerk
LinkedIn

CROW-KpVV
LinkedIn

Scroll naar boven