Aanbestedingswet

Vanaf 1 juli 2016 is de Gewijzigde Aanbestedingswet 2012 van kracht. Aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven zullen bij het plaatsen van opdrachten (werken, leveringen en diensten) aan deze wetgeving moeten voldoen.
Er zijn belangrijke (verander)punten in de gewijzigde Aanbestedingswet t.o.v. de Aanbestedingswet 2012:
 • Digitaal aanbesteden is verplicht
 • Verkorting van sommige termijnen
 • De Nederlandse eigen verklaring wordt vervangen door Uniform Europees Aanbestedingsdocument
Ontdek de cursussen die wij je te bieden hebben op het gebied van aanbesteden. Want ken jij de basisprincipes van inkoop of aanbesteden? En weet je hoe je opdrachtnemers of opdrachtgevers in de bouw- en infrasector tijdens een project beoordeelt? 
Je leert dit en meer tijdens één van onze cursussen.
Met de ARW 2016 zijn termijnen en artikelnummers veelal gewijzigd ten opzichte van ARW 2012. Het schema Termijnen aanbestedingsprocedures ARW 2016 geeft een overzicht van de laatste informatie.
Lees de meest relevante wijzigingen voor Europese aanbestedingen van doelgroepenvervoer.
 
De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 heeft tot gevolgd dat ook het ARW en de Gids Proportionaliteit zijn gewijzigd. Sinds 1 juli 2016 is het ARW 2016 en de herziene Gids Proportionaliteit van toepassing. Het gewijzigde ARW 2016 en de herziene Gids Proportionaliteit kunt u inzien op: www.officielebekendmakingen.nl

Kaders gewijzigde Aanbestedingswet

De kaders voor de gewijzigde Aanbestedingswet worden gevormd door drie Europese richtlijnen:
 • een richtlijn voor de gunning van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (2014/24/EU)
 • een richtlijn voor overheidsopdrachten in de sectoren water, energie, vervoer en post (publieke nutsfuncties) (2014/25/EU)
 • een richtlijn voor het plaatsen van concessieovereenkomsten (2014/23/EU)
PIANOo heeft alle wijzigingen die zijn voorgesteld in het wetsvoorstel tot wijziging en in de nota van wijziging van de Aanbestedingswet 2012 verwerkt in de oorspronkelijke basistekst van de Aanbestedingswet 2012.

Deze geconsolideerde tekst maakt de wet leesbaarder en toegankelijker. U kunt de tekst hier downloaden. Veelgestelde vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 vindt u in de Metrokaart wijziging Aanbestedingswet 2012 (FAQ).

Nieuws


 • Werkgroep voor nieuwe handreiking 'Twee fasen aanbesteden'
  Een nieuwe werkgroep gaat de komende tijd aan de slag met de CROW-handreiking ‘Twee fasen aanbesteden’. De handreiking wordt aangevuld met een...
 • Bouwteams: meer dan de helft van de opdrachtgevers doet het
  CROW heeft een onderzoek verricht naar waar we staan met Bouwteams in de GWW. En wat blijkt: 56% van de opdrachtgevers die heeft meegedaan...
 • Terugblik: Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren 2018
  Op 16 mei 2018 vond het Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren plaats in het 1931 Congrescentrum in Den Bosch.
Toon alles
Scroll naar boven