Asfaltverharding

Veel wegen in Nederland bestaan uit asfalt. Deze wegen zijn belangrijk voor de regionale en landelijke economie. Een kwalitatief goede asfaltverharding is van belang, maar ook duurzaamheid in het productie- en aanlegproces is een uitdaging. CROW biedt tools om de juiste beslissingen te nemen als asfalt wordt toegepast op de weg.

GWW-opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben hoge ambities om duurzaam asfalt (CO2 arm/vrij en compleet circulair) toe te passen. Om duurzaam asfalt op verantwoorde wijze te kunnen inkopen en toepassen is het essentieel om op uniforme wijze aan te tonen welke milieueffecten (CO2 reductie en hergebruik van materialen) met de innovaties van marktpartijen behaald worden. Hiervoor is het nodig om de bestaande generieke rekenregels voor het bepalen van milieukostenindicator (MKI) voor de GWW voor asfalt producten nader te specificeren in Product Category Rules (PCR). Het betreft de ontwikkeling van rekenregels voor de zowel standaard als innovatieve duurzame mengsels en werkwijzen.

Om te komen tot in de sector breed gedragen rekenregels, kan de asfaltsector van 30 april tot en met 31 mei 2020 (22.00 uur) commentaar leveren op de Product Category Rules, versie 0.6.

Op woensdagmiddag 25 maart zou in het Bouw & Infra Park in Harderwijk een werkconferentie plaatsvinden omtrent de projecten van het programma Asfalt-Impuls. De bijeenkomst is komen te vervallen in verband met corona-maatregelen. Er wordt een nieuwe datum gepland.
Wegbeheerders, asfaltaannemers, leveranciers, ontwerpers, kwaliteitsborgers en kennisinstellingen staan de komende jaren gesteld voor grote uitdagingen. Want Nederland is een asfaltland. Denk aan uitdagingen op gebied van invulling geven aan de circulaire economie, het Klimaatakkoord van Parijs en de Green Deal duurzaam GWW 2.0. Een gezamenlijk gedragen en gecoördineerd programma kan hiervoor effectief oplossingen. Dát is het programma Asfalt-Impuls.
De werkgroep STRADA (STRucturele Analyse Deflectiemetingen Asfaltverhardingen) ontwikkelt een geactualiseerde uniforme methodiek voor het herontwerpen van asfaltverhardingen.

OIA

Het Ontwerpinstrumentarium Asfaltverhardingen (OIA) is het nieuwe Nederlandse standaardprogramma voor het ontwerpen van asfaltverhardingen.
CROW biedt wegontwerpers een breed scala aan kennisproducten. Deze producten ondersteunen bij het komen tot een goed en onderbouwd wegbouwkundig ontwerp en variëren van publicaties en rapporten tot digitale tools.

Blogs

Nieuws


Toon alles
Scroll naar boven